ਪਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਸਬਧੀ ਪਰਚਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਪਿੰਟ ਮੀਡੀਅਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ

Continue reading

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ …..

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ….. अगर देखा जाए

Continue reading