ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਝੋਲੀ

Guru Nanak Dev Ji Visit Place

it is the place where all kind of wishes are fulfilled on this holy place. the video has its history and the importance of it. people come and get the wish to become parent. I hope you all like it and please share it with your friends. thanks for your support. thanks for watch it .

i full hope you like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਜੀ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੱਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.