ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਕੁਜ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ (ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜਾ ਖਬਰ )

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ

Continue reading