ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦੀਪਕ ਢਿਲੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੌਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ (ਵੀਡੀਓ )

ਜਮਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਾਈਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਓਹਨਾ

Continue reading