ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਣ ਨਾਲ !

ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ

Continue reading »

ਕਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੋ। …

ਕਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੋ।

Continue reading »

ਜਾਣੋਂ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਜਾਣੋਂ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

Continue reading »

7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ

Continue reading »